Πάρτυ στο ελευθεριακό στέκι Βέροιας – 31/8


Πάρτυ στο ελευθεριακό στέκι Βέροιας – Πατρ. Ιωακείμ 8Α (πίσω απο την μητρόπολη)

Σάββατο 31/8/13 μςτά τις 21:00

augoustos party