Αυτοδιαχειριζόμενο επαναστατημένο καφενείο


Αυτοδιαχειριζόμενο Επαναστατημενο Καφενείο στο Ελευθερίακο Στέκι Βέροιας.
Σάββατο 21/4 μετά τις19